Oferujemy
profesjonalne i kompleksowe usługi rachunkowe i sprawozdawcze w zależności od indywidualnych potrzeb swoich klientów oraz usługi w zakresie doradztwa podatkowego, w tym:

- Pomoc w założeniu i zarejestrowaniu firmy.

- Obsługę w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych.

- Obsługę w zakresie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów.

- Obsługę w zakresie prowadzenia ewidencji dla ryczałtowców i karty podatkowej.

- Prowadzenie wszelkich innych ewidencji koniecznych do rozliczenia się z Urzędem Skarbowym.

- Sporządzanie list płac.

- Sporządzanie i przekazywanie deklaracji i rozliczeń z ZUS.

- Udzielanie porad prawnych w zakresie stosowania prawa podatkowego (firmom dla których prowadzona jest obsługa rachunkowa porady prawne udzielane są bezpłatnie).

- Przygotowywanie gotowych poleceń przelewów bankowych do ZUS i urzędów skarbowych.

- Sporządzanie rocznych zeznań podatkowych dla właścicieli firm.

Ponadto na życzenie klientów:

- Sporządzamy wnioski kredytowe,

- Wykonujemy analizy finansowe firm,

- Wykonujemy osobiste rozliczenia podatkowe indywidualnych klientów

- zeznania roczne,

- Realizujemy jednorazowo usługi polegające na sporządzaniu korekt:

- deklaracji ZUS

- deklaracji podatkowych

- Dopasowujemy się do indywidualnych potrzeb klientów w zakresie odbioru dokumentów księgowych; na życzenie klientów odbieramy dokumenty od klientów.

- Sporządzamy wnioski: Wniosek o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych w okresie od 1.05.2004r. do 31.12.2013r.

- Składamy w imieniu podatnika wszelkie deklaracje i rozliczenia podatkowe oraz deklaracje ZUS.